Què  és  ?

La logopèdia és la branca sanitària que es dedica a la prevenció, valoració, tractament i estudi de les alteracions del llenguatge, la comunicació i deglució en nens i adults.​

A qui va dirigida ?

Persones amb dificultats o retard en l'escriptura i / o lectura, emissió de sons confusos, parla poc entenedora, veu disfònica, baveig o salivació excessiva, masticació sorollosa, respiració per la boca, lactància materna poc eficient.


La logopèdia també és efectiva en persones que no presentin dificultats però que vulguin millorar aspectes del llenguatge, la parla i la veu.​

Resultats

Es donen estratègies per aconseguir el nivell escolar de lectura i escriptura, ajuda a compensar els dèficits de parla i es corregeixen els hàbits de respiració, succió, masticació i baveig.​

El nostre centre

En el nostre centre realitzem l'estudi del diagnòstic de dislèxia i l'estudi del diagnòstic del TDH, tant amb hiperactivitat com sense​.